TAARIFA KWA UMMA

JATU Plc ni kampuni iliyosajiliwa na Wakala wa Usajili wa Biashara na Leseni (BRELA) chini ya Sheria ya Kampuni ya Mwaka 2002 na kupewa cheti cha usajii namba 130452 kilichotolewa…

0 Comments

Tangazo

Mpendwa mteja Kutokana na makubaliano yaliyofanyika kwenye mkutano wa wakulima tarehe 04/04/2022 kwamba kampuni itakua ikionana na wakulima wanaomiliki mashamba ili kuendelea kuboresha , na tunapenda kukujulisha kuwa tutaanza na…

0 Comments
Funga menu
Kiswahili
English Kiswahili