FOMU MAALUMU YA KUOMBA KUMILIKI SEHEMU YA KAMPUNI YA JATU PLC

FOMU YA HISA FOMU YA HISA FOMU YA HISA

Bonyeza neno fomu ya Hisa kupakua uweze kuijaza na kuituma ofisini kupitia info@jatu.co.tz

 

FOMU MAALUMU YA KUOMBA KUMILIKI SEHEMU YA KAMPUNI YA JATU PLC

 

MAELEZO MUHIMU

JATU PLC ni kampuni ya umma ambayo inamilikiwa na wanachama wake kwa kununua hisa. Fomu hii inathibitisha nia ya mwanachama ya hisa ngapi angependa kuzimiliki katika kampuni ya JATU.

 

MASHARTI

 1. Mwanachama atajaza fomu hii kwa hiari yake mwenyewe.
 2. Hisa ambazo zitaombwa kupitia fomu hii ndo jumla ya umiliki wa mwanachama husika.
 3. Unapojaza hii fomu hakikisha unalipia hisa zako kwa wakati.
 4. Hakikisha hisa zote zitakazojazwa hapa ziwe zimelipiwa kufikia tarehe 30.12.2018
 5. Ukikaa wiki 6 bila kununua hisa kama ulivyoahidi, hisa zote zitarudishwa kwenye kampuni.

Read more

JATU PLC: YAWAFUATA TENA WANAMTWARA KUTOA SEMINA

Na: Mwandishi Wetu

Kampuni ya Jatu Plc, leo tarehe 05.05.2018 ilikuwa mkoani Mtwara ikiwa ni muendelezo wa kampeni ya dira ya mwaka 2022 maarufu kama ‘Vision 2022’.
Akizungumza na Kitengo cha Habari na Mawasiliano cha JATU, Afisa Masoko wa Jatu Plc, Bi; Mary Chulle, amesema kwamba, semina hiyo ilifanyika katika ukumbi wa ALPHA uliopo mkoani Mtwara mtaa wa LIGULA karibu na JIONEE kuanzia saa 04:00 asubuhi.

Aidha, Bi; Mary amesema kwamba, lengo la semina hiyo mkoani Mtwara ni kutaka kujua maendeleo ya wanachama na mawakala wa kampuni hasa kuhusu utekelezaji wa kampeni ya ‘Vision 2022’ .

“Tunachohitaji ni kujua ni kwa namna gani wanachama wetu na mawakala wa Mtwara wameendelea kutekeleza misingi ya kuelekea ‘Vision 2022’ ikiwa ni pamoja na kuendelea kujenga vizazi, mtandao wa watu 10 na kuhakikisha kila mmoja anakula angalau kilo 100 kwa mwezi”, alisema Bi; Mary.

Read more

TANGAZO MAALUM

 

 

TANGAZO MAALUM

Habari mwanachama wa JATU PLC, tarehe 28.04.2018 katika mkutano mkuu wa wanahisa walipitisha maazimio yafuatayo ili yatekelezwe mapema iwezekanavyo; -

 

 1. Wanahisa watakaoshiriki mkutano wa mwaka wa JATU tarehe 27.04.2019 lazima awe na Hisa 450 au zaidi.
 2. Wanachama wote walio katika mradi wa kilimo kiwango cha chini cha Hisa kiwe 200 badala ya Hisa 50.
 3. Kila mwanahisa ajaze fomu maalumu ya kuahidi ni Hisa ngapi angependa kumiliki JATU, na kwamba atazilipa ndani ya mwaka mmoja (kuanzia tarehe 28.04.2018)
 4. Kila mwanahisa aweke ahadi kununua Hisa zaidi aidha anunue kwa mara moja au aweke utaratibu wa kununua kidogo kidogo kwa siku, wiki au mwezi hadi akamilishe ahadi yake ndani ya mwaka mmoja.

 

Read more

TAARIFA YA MKURUGENZI MKUU WA JATU PLC : Ndugu Peter Isare

JATU PUBLIC LIMITED COMPANY

 

TAARIFA YA MWENYEKITI

 

 

TUKIO     :     MKUTANO WA KWANZA WA WANAHISA

TAREHE :     28.04.2018

ENEO       :     UKUMBI WA TUKUYU – LANDMARK HOTEL

UBUNGO – DAR ES SALAAM

 

 

 

JENGA AFYA TOKOMEZA UMASKINI

 1. UTANGULIZI

Nitumie fursa hii kumshukuru mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai mimi na timu yangu yote, pamoja na wana Jatu Plc. Nimshukuru sana mama yangu mzazi kwa malezi yake mazuri kwangu siku zote, niwashukuru familia yangu mke na watoto kwa ushirikiano mkubwa na uvumilivu ambao wamekua nao kwangu kwa kipindi chote ambacho tunalijenga wazo la Jatu Plc. Niwashukuru sana waasisi wa Jatu Plc vijana wenzangu ambao siku zote tumevumiliana na kufanya kazi kwa bidi tukisubiri siku hii ya leo, niwashukuru sana wajumbe wa bodi ya wakurugenzi wa Jatu Plc, niwashukuru sana walezi wetu ambao ni Profesa John Palamagamba Kabudi, Profesa Bertha Omary Koda na Dokta Abdallah Gonzi kwa malezi na hekima zao siku zote tangu LPLIO had leo tupo Jatu Plc. Pia niwashukuru sana watumishi wote wa Jatu Plc katika ofisi zetu zote, mawakala pamoja na wanahisa wote wa Jatu Plc Mungu awabariki sana na atujalie umoja, ubunifu,uthubutu,bidi na tutoe huduma bora katika kampuni yetu ya kitanzania daima.

 

 1. WANAHISA WA JATU PLC

Kampuni ya JATU PLC ni kampuni ya Umma ambayo imesajiliwa kisheria na inamilikiwa na wanachama wake ambao wanajiunga kwa kiingilio na kwa uamuzi wao binafsi wananunua hisa za kampuni ili kuchangia utekelezaji wa miradi ya kampuni. Hadi sasa kampuni inawahisa 540 ambao wamenunua hisa kuanzia 50 na kuendelea na kwa ujumla wake kampuni imefanikiwa kuuza jumla ya hisa 140,879 ambazo ni sawa na asilimia 1.7% ya hisa zote za JATU PLC. Mfumo wa JATU PLC ulivyo kwa sasa unaruhusu mwanachama wa JATU anunue hisa kuanzia 50 hadi 20,000 na jumla ya asilimia 37.5% hisa zote za jatu tayari imetengwa ili iweze kuuzwa na kukamilisha mtaji wa kuendesha kampuni kwa kipindi cha miaka mitano ya kwanza kuanzia 2017.

 

Tunatambua umuhimu wa wanahisa wetu wote kwa pamoja kuanzia walioshiriki mkutano huu pamoja na wale ambao hawakuweza kushiriki katika mkutano huu, tulitamani kuona wote wanashiriki lakini yapo mambo yaliyo nje ya uwezo wetu ambayo yamelazimu tuweze kuwa na wawakilishi wachache ambao watajadili na kupitisha mikakati endelevu ya kampuni kwa faida ya wote. Tunaamini wanaJatu ni watu wenye upendo na umoja na kwa sababu hiyo chochote tutakacho jadili hapa kitapokelewa na wanahisa wote waliopo sasa na watakao kuja badae.

 

Ni vyema tufahamu kwamba sisi wanahisa ndio watu wenye maamuzi ya juu zaidi na ya mwisho katika usimamizi wa kampuni yetu ya JATU PLC. Lakini Tujue kwamba chochote tunachokifanya hapa kitabaki kuwa ni msimamo na malengo ambayo yatatumika katika kampuni yetu tu na si vinginevyo.

 

 

3. MALENGO MAKUU YA JATU

Kama kampuni, JATU PLC malengo yetu makuu ni;

 1. Kilimo
 2. Viwanda
 3. Masoko na
 4. Mikopo

 

4. MPANGO KAZI WA MWAKA 2016 – 2017

Kampuni yetu ilisajiliwa mwaka 2016, Oktoba 20 na kuanzia pale tulitengeneza mpango kazi wetu ambao ulianza rasmi mwezi Januari 2017.

 

Mpango kazi huu ulikuwa na lengo moja tu, kuhakikisha tunaonesha uhusiano katika vitendo au uhalisia ni kwa namna gani tunaweza kufanya kilimo, viwanda, masoko na mikopo ndani ya JATU. Hivyo basi bila kujali mtaji au mazingira tulilazimika kuanzisha mradi wa kilimo, kujenga viwanda, kuuza kwa mfumo wa masoko ya mtandao na hata kusajili Saccos ya JATU ili iweze kukopesha wanachama wake.

 

5. YALIYOTEKELEZWA 2017

Kwa mwaka mmoja tumefanikiwa kujenga mtandao wa masoko wa wanachama zaidi ya 5000 ambao leo wananunua bidhaa za JATU katika mikoa 11 ya Tanzania bara na visiwani. Hadi sasa tumefanikiwa kufika mikoa ya Mtwara, Lindi, Pwani, Unguja Zanzibar, Tanga, Morogoro, Dodoma, Mwanza, Arusha, Kilimanjaro, na Dar es Salaam. Tumetengeneza mfumo wa kwenye simu na Kompyuta ambao unawezesha wanachama kujiunga, kuuuza, kununua, na kupata gawio la faida kila mwezi kutokana na bidhaa za JATU PLC.

 

Tumefanikiwa kujenga viwanda vidogo viwili, Kilombero tumejenga kiwanda cha kuandaa mchele katika kata ya Igima, na Kibaigwa Dodoma tumejenga kiwanda kwa ajili ya kusaga unga wa mahindi dona na sembe pamoja na kuchuja na kupaki mafuta ya alizeti.

 

Pia tumefanikiwa kuanzisha miradi ya kilimo kwa kuwasaidia wanachama wetu kupata mashamba na hatimaye kulima mazao ambayo yatatumika katika viwanda vyetu. Kwa mkoa wa Manyara wilaya ya Kiteto tumelima zaidi ya ekari 1700 za mahindi na alizeti na hadi kufikia sasa tunasubri mavuno kuanzia mwezi huu wa tano.

 

Lakini pia tumefanikiwa kusajili na kuanza kuendesha Saccos ya JATU ambayo tayari inakopesha wanaJatu kwa masharti nafuu sana pamoja na mkopo wa kilimo ambao hauna riba kabisa.

 

Lakini pia tumefanikiwa sana katika kujenga uongozi imara ambao sasa umetawanyika katika pande zote za nchi. Tumeimarisha idara zote muhimu za kampuni katika kuhakikisha kilimo, viwanda , masoko na mikopo vinafanyika kwa ufanisi.

 

6. CHANGAMOTO

Pamoja na mambo mengi makubwa na mazuri ambayo tumefanya kwa kipindi cha mwaka mmoja tu, changamoto bado zimekuwa ni nyingi sana, baadhi ya changamoto ambazo tumepitia ni pamoja na kutokuwa na vitendea kazi vya kutosha kama vile majengo, mashine, usafiri na vifaa vya kiofisi. Changamoto nyingine ni uzoefu hasa katika biashara na uongozi, hivyo basi kupelekea kufanya makosa mengi sana ambayo kwa namna moja au nyingine yamekwamisha ukuaji wa kasi katika kampuni.

 

7. SULUHISHO LA HIZO CHANGAMOTO

Kwetu sisi JATU PLC kila changamoto tunayokutana nayo ni fursa na ni sehemu ya kujifunza, tunaamini pasipo na makosa hapana changamoto na bila changamoto hakuna mafanikio. Hivyo basi tumezikubali changamoto zote pamoja na makosa tuliyofanya mwaka jana lakini mwaka huu tumejipanga kutokurudia makosa, tumejifunza vyema kuhusu biashara yetu na tumejenga mfumo mzuri wa uongozi ambao bado tunaendelea kuboresha kila siku, lakini pia tumeweka vitega uchumi vingi ambavyo kwa mwaka huu vitaanza kuiingizia kampuni faida kubwa na hivyo kuweza kutatua changamoto ya vitendea kazi, lakini pia tumefikiria vyema mfumo bora zaidi wa Kukuza mtaji na kuimarisha kampuni yetu. Hapa leo tumekuja na bajeti ambayo tunaamini inatekelezeka na itatufikisha katika malengo yetu makuu ifikapo mwaka 2022.

 

Read more

MKUTANO MKUU WA WANAHISA WA JATU WAFANA SANA!

Na:Mwandishi Wetu

HATIMAYE Kampuni ya Jatu Plc April 28, 2018 imefanikiwa kufanya mkutano mkuu wa mwaka wa wanahisa wa kampuni hiyo na kujadili mambo mbalimbali ikiwa ni pamoja na kupanga mikakati ya uendelezaji wa miradi ya kampuni hiyo.

Akizungumza kwenye mkutano huo uliofanyika jijini Dar es Salaam katika Hoteli ya Landmark , Mwenyekiti wa Jatu Plc ndugu, Peter Isare amesema kwamba, anashukuru kuona kampuni inakuwa kwa kasi ya ajabu nakongeza kwamba kamwe hakutakuwa na mtu yeyote kuikwamisha kampuni hasa katika malengo ya kufikia ‘ Vision 2022.’

Pamoja na hayo, Isare amewapongeza wanachama wote wakampuni hiyo ikiwa ni pamoja na wanahisa na kusema kwamba, wanachama na wanahisa hao kwa ujumla wao wameifanya kampuni kufika ilipo sasa .

Aidha, Isare amewataka wanachama na wanahisa hao wa kampuni kuendelea kuiamini kampuni na kuwasihi kuendelea kuwekeza zaidi kwa kununua hisa ili kuyafikia malengo ya kampuni kuelekea ‘vision 2022’.

Pamoja na hayo, Mwenyeikiti Isare pia aliutumia mkutano huo kuwasilisha bajeti pendekezwa ya mwaka (2018 – 2022), ambayo iligusa mambo kadhaa ikiwa ni pamoja na uboreshaji wa miradi ya kilimo , viwanda pamoja na masoko.

Read more

VIONGOZI WA JATU SACCOS LIMITED (JSL) WAPATA SEMINA ELEKEZI KUTOKA OFISI YA VYAMA VYA USHIRIKA WILAYA YA TEMEKE

Viongozi wa JSL leo tarehe 20/04/2018 wamekutana na timu ya maafisa ushirika kutoka wilaya ya Temeke ambapo walikuwa wakitoa semina elekezi ya namna ya uendeshwaji bora wa vyama vya ushirika. Maelekezo haya yalitolewa kwenye mkutano mkuu ambapo ulifanyika uchaguzi mnamo tarehe 10/02/2018 ambapo msimamizi wa uchaguzi alielekeza mwenyekiti aandae semina elekezi ambayo ndo imetekelezeka leo.

Kwenye semina hii mafunzo yaligawanyika katika nyanja tofauti kuanzia kwenye maadili ya viongozi,uongozi wa fedha,namna ya kutatua migogoro na pia dhana ya uwekezaji ndani na nje ya saccos kwa masilahi mapana ya wanachama.
Pia maafisa hao wamewasisitiza viongozi kuishi katika maana ya chama cha ushirika kwa maana ya kuwapatia wanachama wake mikopo kwa riba halali na yenye unafuu.

Read more

MKUTANO MKUU WA MWAKA WA KWANZA (1) KAMPUNI YA JATU PLC WANAHISA

MKUTANO MKUU WA MWAKA WA KWANZA (1) KAMPUNI YA JATU PLC WANAHISA   Pakua usome hapa

MKUTANO MKUU WA MWAKA WA KWANZA (1) KAMPUNI YA JATU PLC WANAHISA   Pakua usome hapa

 

MKUTANO MKUU WA MWAKA WA KWANZA (1) KAMPUNI YA JATU PLC

WANAHISA

 

YAH: TAARIFA YA MKUTANO MKUU WA MWAKA WA KWANZA (1)

Taarifa inatolewa kwamba mkutano mkuu wa mwaka wa kwanza wa JATU PLC utafanyika siku ya jumamosi tarehe 28/04/2018 katika hotel ya LANDMARK katika ukumbi wa TUKUYU iliyopo Dar es Salaam, Ubungo kwa kutembea ni mwendo wa dakika kumi kutoka kituo kikuu cha mabasi ya mikoani. Kuanzia saa tatu asubuhi na ajenda zifuatazo zitashuhulikiwa:

 

 1. Kufungua mkutano
 2. Kupitishwa kwa ajenda
 3. Kuhakiki dondoo za mikutano mikuu ya ziada iliyopita
 4. Kujadili mambo yanayotokea
 5. Kupitishwa kwa taarifa ya mwenyekiti na taarifa ya kifedha iliyofanyiwa ukaguzi mwaka unaoishia tarehe 31 desemba 2017
 6. Taarifa ya mwenyekiti
 7. Taarifa ya kifedha iliyofanyiwa ukaguzi mwaka unaoishia tarehe 31 desemba 2017
 8. Gawio la mwaka 2017
 9. Mapendekezo ya makadilio ya bajeti ya mwaka 2018 wa kifedha
 10. Kuisajiri JATU katika soko la hisa na mitaji la Dar es salaam (DSE)
 11. Mapendekezo kutoka kwa wanahisa
 12. Masuala mengine kwa ridhaa ya mwenyekiti
 13. Maamuzi ya mahari na tarehe, kwa kikao kijacho
 14. Kufunga kikao

 

 

ZINGATIA

 1. Mwanahisa anayetaka kushiriki ni yule tu mwenye hisa kuanzia mia moja (100) na kuendelea, na aje na nakala ya cheti chake cha hisa au kadi maalum zinazopatikana ofisi kuu ya kampuni.
 2. Kama kunamwanachama anataka kuwakilishwa hakikisha mwakilishi anajaza fomu ya uwakilishi na kuipeleka ofisini saa nne asubuhi kabla ya tarehe 27.04.2018.
 3. Mapendekezo yaliyo chini ya agenda namba 11 yanapaswa kuwasilishwa kwa katibu ndani ya muda usiozidi tarehe 27.04.2018 saa kumi jioni.
 4. Gharama za usafiri na maladhi zitakuwa juu ya wanahisa wenyewe. kampuni itagharamia chai ya asubuhi, chakula cha mchana na chai ya jioni.

 

Read more

Notice of the 1st Annual General meeting of the Members of Jatu Plc

NOTICE OF THE 1ST ANNUAL GENERAL MEETING OF THE MEMBERS OF JATU PLC  PDF DOWLOAD HERE

NOTICE OF THE 1ST ANNUAL GENERAL MEETING OF THE MEMBERS OF JATU PLC  PDF DOWNLOAD HERE

 

NOTICE OF THE 1stANNUAL GENERAL MEETING OF THE MEMBERS OF
JATU PUBLIC LIMITED COMPANY

Notice is hereby given that the FIRST ANNUAL GENERAL MEETING of JATUPLC will be held on Saturday, 28th April 2018 at the LANDMARK HOTEL, TUKUYU HALL – Dar es Salaam a 9- minute walk from Ubungo Bus Station, commencing at 9.00 a.m. and the following Agenda will be transacted:

 1. Opening of the Meeting.
 1. Adoption of the agenda.
 2. Audited Financial statements for the year ended 31st December 2017
 3. Year 2017 Dividend.
 4. Presentation of estimated budget of 2018 financial year
 5. Proposals from Shareholders.
 6. Any other business with leave of the Chair
 7. To set the place, date and venue for the next meeting.
 8. The closing of the meeting
 1. Confirmation of the minutes of the previous  extra ordinary General Meeting
 2. To discuss the Matters Arising
 3. Adoption of the Chairperson’s report and Audited Financial Statements for 2017
 4. Chairperson’s report
 1. Listing JATU-DSE

 

NOTE:

 1. Members wishing to attend the meeting must be one owning minimum of one hundred (100) shares and come with a copy of his/her share certificate or special entrance card available at JATU Head office.
 2. A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf in accordance with the provisions of the Articles of the Company. The proxy form must be deposited at the registered office of the company not later than 10.00 am Friday, 27th April 2018.
 3. All proposals to be discussed under Agenda no. 11 must be received by the Secretary not later than 4.00 p.m. on Friday, 27/04/2018.

 

JATU PUBLIC LIMITED COMPANY ANNUAL GENERAL MEETING

AT LANDMARK HOTEL

TIMETABLE

  Read more