jatu kilimo

Kampuni ya Jatu inaendesha na kusimamia miradi mbalimbali ya kilimo tukiwashauri wanachama wetu kumiliki au kukodi mashamba makubwa na yenye rutuba ambayo hukubali mazao ambayo, kampuni huyahitaji katika uzalishaji wa bidhaa zetu. Hadi sasa JATU kwa kushirikiana na wanachama wetu tumefanikiwa kumiliki mashamba makubwa yanayopatikana mkoani ManyaraMorogoro, Rukwa, Njombe, na Tanga.

Mkoani Manyara wilayani Kiteto Jatu inaendesha mradi wa kilimo cha mahindi na alizeti, ambapo zaidi ya ekari 2000 tayari zimelimwa, huku matarajio yakiwa ni kufikisha ekari 5000 za mazao hayo ifikapo mwaka 2022.

Mkoani Morogoro wilayani Kilombero Jatu imejikita katika kilimo cha mpunga, ambapo hadi kufikia sasa ekari zadi ya 2500 zimeshalimwa, huku kampuni ikiendeleza uwekezaji zaidi katika kilimo hicho ili ifikapo mwaka 2022 kuwe na ekeri takribani 5000 zitakazokuwa zimelimwa zao hilo la mpunga.

Kampuni ya JATU pia imejikita katika kilimo cha matunda kama parachichi mkoa wa Njombe na Machungwa yanalimwa na kampuni ya JATU PLC mkoa wa Tanga katika wilaya ya Handeni na wilaya muheza.

Alizeti na mahindi vinalimwa wilayani kiteto mkoa wa Manyara. Zao la maharage llinalimwa wilaya ya Kilindi mkoa wa Tanga ambapo mpaka sasa hekari Zaidi ya 2500 zimeshalimwa.

Aidha, mpango wetu JATU ni kuhakikisha tunaanzisha mashamba kila wilaya hapa nchini Tanzania na mashamba hayo tutayawekea miundombinu ya umwagiliaji, huku yakiambatana na viwanda ndani yake.

FAIDA ZA KULIMA NA JATU

  • Uhakika wa mashamba mazuri kwa ajili ya mazao unayotaka kulima
  • Uhakika wa usimamizi wa kitaalamu katika kilimo.
  • Uhakika wa maghala ya kuhifadhi mazao yako bure.
  • Uhakika wa matumizi bora ya teknologia, zana na pembejeo bora za kilimo.
  • Uhakika wa soko kwa mazao yako.
  • Uhakika wa mkopo wa kilimo usio na riba.

VIGEZO VYA KUSHIRIKI KILIMO NA JATU.

  1. Uwe umejiunga na kampuni ya JATU kwa kupata namba ya uanachama.
  2. Uwe na hisa 50 kwa kila ekari kuanzia ekari 1 hadi 49 yaani uwiano wa 1:50, pia hisa 500 kwa kila ekari kuanzia ekari 50 na kuendelea yaani kwa uwiano wa 1:500
  3. Uwe umejiunga na JATU SACCOS ili kupata mkopo wa kilimo bila riba.
Funga menu
Kiswahili
English Kiswahili