UFAFANUZI

JATU PLC ni kampuni ya UMMA ambayo imejikita katika Kilimo, Viwanda na Masoko.

USAJILI NA UHALALI

Kampuni imesajiliwa Tanzania na BRELA kwa usajili# 130452,  TIN# 132-718-008. Leseni ya biashara: B 2403057. B 2357184.

DHIMA KUU YA JATU

Kujenga afya na kutokomeza umaskini kwa kutumia rasilimali watu, kilimo na Viwanda.

TIMU YA  JATU

Peter Isare Gasaya

Peter Isare Gasaya

Chief Excutive Officer
Mohamed Issa Simbano

Mohamed Issa Simbano

General Manager
Nicholaus Fuime

Nicholaus Fuime

Corpotate Counsel
Moses Lukoo

Moses Lukoo

ICT Manager
Charles Mwita Gichogo

Charles Mwita Gichogo

Chief of Sales and Supply
Esther Philemon Kiuya

Esther Philemon Kiuya

Human Resources Manager
Esther Marino

Esther Marino

Chief of finance
Paul Kapalata

Paul Kapalata

Branch Manager - Mbingu, Ifakara
Claudia Simon

Claudia Simon

Branch Manager - Kibaigwa Dodoma