UFAFANUZI

Jenga Afya Tokomeza Umasikini ( JATU) PLC ni kampuni ya kitanzania iliyosajiliwa kama kampuni ya umma (Public Limited Company) inayowaunganisha wakulima na kuwawezesha kulima kisasa na baada ya mavuno kampuni hununua mazao yote na baadaye kuandaa bidhaa ambazo huuzwa kwa wanachama wa JATU kwa mfumo wa biashara ya mtandao (network marketing).

USAJILI NA UHALALI

Kampuni imesajiliwa Tanzania na BRELA kwa usajili namba 130 452, kampuni pia inatambulika na Mamlaka ya Mapato Tanzania (TRA) kwa TIN namba 132-718-008 na leseni ya biashara ya kampuni ni B 2403057.  B 2357184. Leseni ya Kutoa huduma za kimtandao (Online Shopping Services) namba TCRA/OCS-OO5/033/2019

DHIMA KUU YA JATU

Kujenga afya na kutokomeza umaskini kwa kutumia rasilimali watu, kilimo na Viwanda.

TIMU YA  JATU

Peter Isare Gasaya

Peter Isare Gasaya

Chief Excutive Officer
Mohamed Issa Simbano

Mohamed Issa Simbano

General Manager
Nicholaus Fuime

Nicholaus Fuime

Corpotate Counsel
Moses Lukoo

Moses Lukoo

ICT Manager
Charles Mwita Gichogo

Charles Mwita Gichogo

Chief of Sales and Supply
Esther Philemon Kiuya

Esther Philemon Kiuya

Human Resources Manager
Esther Marino

Esther Marino

Chief of finance
Paul Kapalata

Paul Kapalata

Branch Manager - Mbingu, Ifakara
Claudia Simon

Claudia Simon

Branch Manager - Kibaigwa Dodoma
Israel Chongola

Israel Chongola

Assistant ICT Manager
Mary Chulle

Mary Chulle

Marketing Officer
Ekaudi Semkiwa

Ekaudi Semkiwa

Assistant Accountant